Är du i behov av ett bättre bokningssystem?
Testa gratis för att se vad vi kan erbjuda.
Var ligger restaurangen?
Vem är ansvarig för kontot?
Jag vill testa
Testa gratis i 14 dagar
Självklart ska du inte köpa grisen i säcken. Du har möjlighet att testa Waiteraid gratis i 14 dagar.
Tillgång till hela systemet
Under testperioden kan du köra systemet i sin helhet så att du får en god bild av alla smarta funktioner.
Koppla din restaurang till Bokabord
Bokabord är Sveriges ledande portal för bokningar. Se till att du fyller din sida med relevant information.